E-rökning – Elektroniska cigaretter gör tobaksfri rökning till en njutning

L7Elektronisk rökning är ett reellt alternativ till traditionella cigaretter. Många människor besväras av lukten och röken som bildas när traditionell tobak konsumeras. När du använder en elektronisk cigarett, avlägsnas alla skadliga biverkningar, såsom frän rök och passiv rökning. Den elektroniska cigaretten, även kallad e-cigarett, rökfri cigarett eller elektrisk cigarett är en elektrisk eller elektronisk anordning för inhalering av förångad vätska som bildar ånga istället för cigarettrök. Denna ånga liknar till konsistens och känsla tobaksrök, men med den grundläggande skillnaden att ingen förbränning sker av tobak eller andra växter.

En global trend med elektroniska cigaretter är på väg att växa fram. De blir ett allt populärare alternativ till tobakscigaretter, och ett ökande antal rökare är villiga att prova dem åtminstone en gång. Förutom att erbjuda ett nytt sätt att röka, orsakar inte e-röken från elektroniska cigaretter på något sätt passiv rökning. E-cigaretter erbjuder inte bara ett nytt sätt att röka, utan även möjlighet att välja olika smaker, antingen man önskar smak av tobak eller mentol. I dessa fall förångas en vätska innehållandes propylenglykol och den valda smaken.

Smaken av denna skira ånga beror på smaken på vätskan och innehåller inget nikotin, ingen tjära och inga gifter. Nästan alla elektroniska cigaretter som finns på marknaden bygger på principen med ånga och består av ett batteri och en förångare. Batterier och förångare finns i olika design. Även oreglerade batterier används i stor utsträckning. Med ett variabelt batteri, kan användarna variera spänningen och därmed e-cigarettens prestanda.

Förångare finns antingen som engångsprodukter, eller är återanvändbara. Intensiteten på smak beroende i stor utsträckning på den e-vätska som används; den spänning som används vid fårångningen av vätskan är också viktigt. Vissa e-vätskor kräver en högre spänning för att producera den bästa smaken, medan andra vätskor blir bättre när de förångas vid lägre spänning. Varje smak har sin egen specifika temperatur då dess fulla arom träder fram, och medan du experimenterar och får erfarenhet med olika spänningar, kommer nyanserna i smakerna bli mer uppenbara, som en följd av att du e-röker olika smaker på olika spänningar.

Den propylenglykol som finns i den elektroniska cigaretten säkerställer att e-röken är klar, färglös, nästintill luktfri och också mycket hygroskopisk, dvs. röken absorberar fukt från luften. Propylenglykol används även vid framställning av hudkrämer, tandkrämer och tuggummin. Den är toxikologiskt godkänd och är tillåten för användning i EU som en livsmedelstillsats. Till skillnad från när man röker vanliga cigaretter, sker ingen förbränning, då de smaker som finns i den elektroniska cigaretten inte förbrännas utan avdunstas. Detta fungerar på ett liknande sätt som en rökmaskin på en klubb eller teater. Elektroniska cigaretter är en modern, sund form av rökning, och de är också mycket billigare än traditionell rökning, med en rad olika startpaket som finns tillgängliga.

Det finns tre typer av elektroniska cigaretter, var och en med sina egna fördelar, och de flesta e-rökare provar olika modeller för att hitta den som passar dem bäst. De kommer vanligtvis i en, två eller tre delar, med olika funktioner. En endels elektronisk cigarett är utrustad med ett laddat batteri som är klar att rökas, och kasseras när det är slut. Ibland finns det en enkel aktiveringsprocess som måste utföras för att koppla batteriet eller nikotinfiltret med atomisern. Det som är bra med endels eller disponibla e-cigaretter är att de utgör det billigaste alternativet för den som vill prova dem för första gången.

En tvådels elektronisk cigarett med påfyllbara filter kallas även för cartomizer, på grund av att atomisern är monterad inuti det påfyllbara nikotinfiltret. Dessa enheter är väldigt praktiska, då de endast kräver att man laddar batterierna och byter ut nikotinfiltren. Om du är en genomsnittlig rökare av en tvådelad elektronisk cigarett, behöver atomisern samt nikotinfiltret bytas ut varje eller varannan dag, beroende på hur mycket du röker.

I en tredels e-cigarett är de tre huvudkomponenterna i cigaretten separata, vilka utgörs av; ett utbytbart nikotinfilter, atomiser och batteri. Erfarna e-rökare föredrar oftast denna typ av elektroniska cigaretter, men detta utesluter inte även att nybörjare till e-rökning använder dessa, exempelvis i ett startpaket, då de är okomplicerade att använda. Rökning är verkligen en mycket komplex form av missbruk, tobaken är endast en komponent bland flera faktorer. Mestadels är det en form av stresshantering som tillsammans med “handen- till-munnen” ritualen, har blivit en så starkt invand vana att det inte går att vänja sig av med den.

Dessutom, fyller vanan av inhalering rökaren med en viss tillfredsställelse. Genom att byta till elektronisk rökning kan dessa vanor enkelt behållas. På utsidan liknar den elektroniska cigaretten en traditionell cigarett. Den unika smaken uppnås genom en rad olika processer som sätts igång när man “tar ett bloss” på cigaretten. E-rök alstras av en integrerad förångare, och spetsen på e-cigaretten lyser med ett ljus som är mycket lik den brinnande glöden på en tobakscigarett.

Befintliga rökförbud gäller inte elektronisk rökning eftersom ingen tobak bränns. Organisationen Action on Smoking and Health uppskattar att i Storbritannien, använder cirka 700.000 rökare e-cigaretter. Vissa rökare använder både traditionella cigaretter och e-cigaretter, medan andra väljer att helt skifta över till e-rökning. Forskare i USA på University of California i Berkeley, and Boston University School of Public Health, visar att en elektronisk cigarett i varje fall utgör ett hälsosammare alternativ till konventionell tobaksrökning.